Câu hỏi thường gặp khi thiết kế logo

Thiết kế logo giá bao nhiêu?

Bộ nhận diện thương hiệu gồm những gì?

Thời gian thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao lâu?

Tôi sẽ thanh toán như thế nào khi thiết kế online?

Tôi bán hàng online không có quá nhiều kinh phí thì có giải pháp gì không?

Bạn cho tôi bao nhiêu bản phát thảo để chọn?

Tôi được chỉnh sửa mấy lần khi đặt thiết kế logo?

Vì sao tôi nên chọn đơn vị bạn để thiết kế logo?

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ ONLINE

Giảm ngay 10% cho người chia sẻ website lên trang cá nhân Facebook

Đặt thiết kế ngay

Bạn đang cần được tư vấn ?